"At least plant a tree"

Wangari Maathai, Nobels fredspristagare 2004

Varför ska man plantera?

Skogen fyller många funktioner: Den reglerar klimatet, bidrar till vattencykeln, skyddar och upprätthåller jordens kvalitet, är hemvist för många olika växt- och djurarter, säkerställer den rika och ömtåliga biologiska mångfalden, men används även som källa till föda och byggnadsmaterial för människan. Skogen spelar därför en grundläggande roll för planetens jämvikt. Ändå har jordens skogsyta minskat med 40% de senaste trehundra åren*, och varje år försvinner fortfarande 13 miljoner hektar skog – lika mycket som hela Portugals yta.

 

Var ska man plantera?

Stiftelsen Yves Rocher har utsett en specialistkommitté som ska välja ut några organisationer som arbetar med återplantering enligt vissa specifika kriterier: kontext, historik, mål, antal träd som ska planteras, typer av träd, beräknad överlevnadsgrad, metod för plantskolor, projektets inverkan på den biologiska mångfalden, personalresurser och samhällsnytta. Dessa ideella organisationer utför planteringsarbetet på plats i nära samarbete med lokalbefolkningen. Inom projektet planteras träden där de behövs som mest vid just det tillfället. Det är anledningen till
att vi inte kan styra var ett specifikt träd planteras. För att se var vi har planteringsprojekt och läsa mer om ett par länder, välj i menyn till vänster.

 

Vad ska man plantera?

Stiftelsen Yves Rocher säkerställer tillsammans med sina ideella partners plantering
av inhemska träd och andra arter som har anpassat sig till den lokala miljön. De träd
som planteras är av olika typ beroende på region: fruktträd, träd för att få byggnads-
material eller nyodlade arter för att återta mark. I genomsnitt berörs ett sextiotal lokala
varianter, och upp till trehundra i Brasilien. Oftast drivs träden först upp i plantskola, och
planteras sedan i det vilda av lokala frivilliga när träden är tillräckligt stora.

 

* European Commission, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2010