Vår gemensamma planet

Vi vet att vi lever i ett konsumtionssamhälle idag och det kan ta lång tid att ändra en hel världs livsstil så
att vi alla tar mesta möjliga hänsyn till vår miljö. Många av oss gör mycket, andra lite mindre, men alla
kan göra något. Och genom att bidra med många små insatser kan vi hjälpas åt att förbättra förutsätt-
ningarna för vår gemensamma framtid.

Träd är livsviktiga

Träd reglerar klimatet, bidrar till vattencykeln, skyddar och upprätthåller jordens kvalitet, är hemvist för
många olika växt- och djurarter, säkerställer den rika och ömtåliga biologiska mångfalden och används
som källa till föda och byggnadsmaterial för människan. Men på grund av bland annat skövling så för-
svinner tyvärr cirka 13 miljoner hektar skog varje år*. Det är lika mycket som hela Portugals yta!

Vill du hjälpa till?

2015 nådde Yves Rocher Norden målet att plantera 5 miljoner träd. Nu blickar vi framåt, vårt nya mål
är att plantera ytterligare 5 miljoner träd för att ge tillbaka till naturen och bidra till balansen på vår 
gemensamma planet. Vi har stora förhoppningar om att lyckas uppnå detta mål innan årets slut. 
Gruppen Yves Rocher ska tilsammans plantera 100 miljoner träd i 26 länder för att bidra till en grönare 
värld.


Vill du vara med och hjälpa till? Det är enkelt. Varje gång du handlar en trädmarkerad produkt hos oss
så planterar vi ett träd för din räkning.Här planterar vi träd

Läs om de planteringsprojekt du är med och stödjer: rädda monarkfjärilen i Mexiko, öka medvetenheten
Brasilien, bevara biologiska mångfalden i Senegal och återbeskoga Etiopien.


 

 *European Commission, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2010