Vi har mycket att tacka naturen för

I mer än femtio år har vi producerat skönhetsprodukter baserade på ingredienser
från växtriket. Så vi har naturen att tacka för allt.

 

Så började det

Allting började i Nairobi i mars 2007 när Jacques Rocher träffade Wangari
Maathai, den första afrikanska kvinna som fått Nobels fredspris (2004) och som var fadder till kampanjen Plant for the Planet som initierats av FN:s miljöprogram (UNEP). Wangari  Maathai är idag avliden, men hon var en stor inspiration för  Jacques Rocher som beskrev henne med orden: “Denna pionjär är full av energi som smittar av sig”. Han bestämde sig vid detta möte att hjälpa till och mobilisera på internationell skala. 2010 utmanade han Stiftelsen Yves Rocher att plantera 50 miljoner  träd till och med 2015 med hjälp av kunder, partners och  samarbeten med företaget Yves Rocher. Detta mål är idag utökat till 100 miljoner träd till och med år 2020. Av dessa ska Yves Rocher Norden plantera 10 miljoner träd. 

 

Stiftelsen Yves Rocher

Stiftelsen Yves Rocher grundades 1991 och står under ledning av Franska Institutet sedan 2001. Företaget Yves Rocher agerar genom Stiftelsen som officiellt ombud för att samla in donationer till ideella organisationer som specialiserar sig på återplantering av skog och som valts ut med tanke på deras effekt på jorden. Stiftelsen Yves Rocher verkar i hela världen, med enda syfte att göra morgondagens värld grönare.